Franciscus Maelson

“Franciscus Maelson, zoon van Pieter Maekschoon, welke bijnaem in Maelson is verandert, Doctor in de Medicijne, die ook tot Enkhuisen is geboren, verdient door sijn uitnemende geleerdtheit een seer eerlijke plaetse en gedachtenisse’’, zegt Gerard Brandt over Maelson.

Hij werd in 1563 als stadsmedicijnmeester aangesteld voor een vergoeding van 42 gulden per jaar, na de overgang van Enkhuizen in 1572 trad hij in staatsdienst. Achtereenvolgens was hij pensionaris van Enkhuizen, lid van de Gecommiteerde Raden van West-Friesland, Raad van Prins Willem van Oranje, pensionaris van West-Friesland en Raad van Prins Maurits. In 1575 en 1585 voerde Maelson diplomatieke missies uit aan het hof van Koningin Elisabeth van Engeland en in 1596 werd hij met een opdracht gezonden naar de Deense koning Christiaan IV.

Zijn grote kennis van en zijn liefde voor de zeevaart kwam vooral tot uitdrukking in de financiële steun
(Maelson was een welgesteld man) die hij de cartograaf Lucas Janszoon Wagenaer verleende bij het uitgeven van diens vermaard geworden boeken. De pogingen om een zeeweg ‘’om de Noord’’ naar Indië te vinden hadden zijn grote belangstelling en het uitrustten van de eerste expeditie in 1594 werd voor een groot deel door hem bekostigd.
', '' ); ?>
Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten